دانستنی های گمرکی

نحوه محاسبات هزینه های گمرکی

۱) هزینه های نوع اول (هزینه های که می بایستی در گمرک پرداخت گردد:
حقوق گمرکی  (ارزش پروفرما*نرخ ارز *درصد تعرفه کالا)
۲) هزینه های نوع دوم (هزینه هایی که می بایستی خارج ازگمرک پرداخت گردد :
الف) هزینه هایی که قبل از گمرک می بایستی پرداخت گردد:
۱٫  هزینه صدور ترخیصیه به کشتیرانی
۲٫  هزینه حق توقف کالا در انبار تا وقت صدورترخیصیه
۳٫  سپرده گذاری وثیقه کانتینر(درصورتی که بار درکانتینر باشد)
ب)  هزینه هایی که در همراه با گمرک می بایستی پرداخت گردد:
۱٫ هزینه های کوچک ازقبیل:قبض انبارالکترونیکی،پرینت اظهارنامه،لاک و مهر و  که مجموعا کمتر از ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
۲٫  هزینه آزمایشگاه (درصورتیکه کالا اجبار به آزمایشگاه داشته باشد).
۳٫  هزینه استاندارد به مقیاس هشت در هزار(بر اساس پروفورما،هر ۱۰۰۰ یورو ،معادل ۸ یورو به قیمت نرخ رسمی یورو.
۴٫  هزینه انبارداری و صدرو بیجک که بر اساس جدول شرکت های انبارهای عمومی
ج ) هزینه هایی که همزمان با ترخیص کالا دریافت می شود :
۱٫ هزینه های مربوط ثبت سفارش کالا،ازجمله به فیش ثبت سفارش بازرگانی که معادل پنج در هزار مبلغ پروفرما است .
۲٫ هزینه مربوط به مالیات کارت بازرگانی(اگر بنام شخص ثالث وارد گردد.
۳٫  هزینه های مربوط به دستمزد ترخیص کالا.

شرکت بازرگانی ابراهیمی

نحوه دریافت مجوزهای ورود

تجار و کسبه محترم :

احتراماً باستحضار میرساند از آنجائیکه تعدادی از اقلام وارداتی علاوه بر اخذ مجوز بازرگانی احتیاج به سایر دیگر مجوزها از جمله وزارت بهداشت ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ، جهاد کشاورزی، وزارت دفاع … برحسب ( نوع جنس ) را دارد گروه بازرگانی ابراهیمی مفتخر است نسبت به انجام هریک از مجوزهای مربوطه اقدام نماید .
جهت آشنائی هرچه بیشتر با این مجوزها؛ میتوانید از چکیده این مجوزها بهره نمائید.

مجوز بهداشت:

این مجوز به دو صورت مجوز ورود و مجوز ترخیص انجام میشود :
مجوز ورود :این فرآیند شامل صدور مجوزی میباشد که بر طبق مقررات صادرات و واردات بازرگانی توسط وزارت بهداشت پس از طی مراحل قانونی و بررسی های لازم صادر میگرددو مربوط به واردات مواد اولیه غذائی ،آشامیدنی و آرایشی بهداشتی میباشد.

خلاصه اجرائی فرآیند:

۱٫  ارائه درخواست متقاضی مبنی بر صدور مجوز گشایش
۲٫  دریافت چک لیست گشایش و تکمیل مدارک مطابق با چک لیست توسط ارباب رجوع
۳٫  بررسی مدارک ارائه شده توسط کارشناس مربوطه
۴٫  در صورت تایید مدارک و آنالیز مربوطه   ۱) صدور مجوز گشایش   ۲) امضاء معاونت    ۳) ارائه دو نسخه پرفرمای صادر شده توسط معاونت به ارباب رجوع
مجوز ترخیص : مجوزی است که پس از ورود کالا به گمرکات کشور و پس از تایید قابلیت مصرف و طی مراحل قانونی ، برابر با مقررات صادر میگردد.
جهت صدور مجوز ترخیص : متقاضی میبایست مدارک زیر را تکمیل و به اداره کل نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی و یا ادارات نظارت تابعه ارائه نماید.
۱- فاکتور کالا ( بانضمام یک برگ تصویر آن )‌
۲- اصل نسخه دوم متقاضی (‌ نسخه دوم پروفرم تایید شده در مرحله ورود )‌
۳- اصل گواهی بهداشت و قابلیت مصرف مرتبط با فاکتور، که به تایید مقامات ذیصلاح بهداشتی کشور مبداء رسیده و ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران باشد.
۴-اصل برگ آنالیز، بانضمام یک برگ تصویر آن پس از بررسی مدارک و کنترل کلیه مشخصات، از گمرک ورودی اقدام به نموئه برداری گردیده و به همراه برگ آنالیز تایید شده، به آزمایشگاهای کنترل غذا و دارو، ارسال تا پس از مطابقت نمونه با آنالیز مربوطه، مجوز مصرف صادر شود.

مجوز تجهیزات پزشکی:

این مجوز مربوط به واردات تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی میباشد ، شیوه اخذ این مجوز به دو صورت مجوز ورود و یا مجوز ورود و ترخیص همزمان  میباشد که لازمه آن  انجام مراحل زیر میباشد:
۱٫  اخذ شناسیه فعالیتهای شرکت وارد کننده تجهیزات پزشکی
۲٫  معرفی ناظر فنی به اداره تجهیزات پزشکی
۳٫  تکمیل فرم های مربوطه در سایت IMED.IR
۴٫  اخذ نمایندگی از شرکت فروشنده و سایل تجهیزات پزشکی بهمراه مدارک و تاییدیه های مربوطه

مجوز مخابرات :

مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یکی از مجوزهایی است که علاوه بر اخذ مجوز ثبت سفارش می بایستی برای بعضی از کالاها کسب شود که بیشتر این کالاها در فصل ۸۵ کتاب مقررات و صادرات جای گرفته است. تجهیزات مخابراتی و رایویی و کنترل کننده دستگاهها و تجهیزات ناوبری … از عمده کالاهایی هستند که مشمول اخذ مجوز سازمان تنظیم مقررات می شوند. که به دو صورت مجوز ورود و مجوز ترخیص اعمال میشود.

مجوز ورود :

بعد از اخذ پروفرما می بایستی این پروفرما توسط سازمان تنظیم مقررات مجوز اولیه برای ثبت سفارش صادر گردد.

مجوز ترخیص :

وقتی کالا را در گمرک اظهار کردید . می بایستی نماینده سازمان از کالای شما بازدید کند و کار نمونه برداری انجام می شود و با نامه گمرک ” نمونه اخذ شده ” به اداره استاندارد و تایید نمونه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع می شود.

مجوز وزارت دفاع :

این وزارتخانه در خصوص صدور مجوز جهت کالاهای که از نظر استفاده میتواند قابل اشتعال و انفجر باشد ، اظهار نظر مینماید ،کالاهایی که میتواند کاربرد نظامی داشته باشد باید به تایید وزارت دفاع برسند ، که در پاره ای از موارد این وزارتخانه راساً اقدام و در سایر موارد از سازمان ها و ارگان های دیگر نظیر شورای امنیت ملی استعلام مینماید.

مجوز VIP:

سازمان دامپزشکی صادر کننده مجوز صادرات و واردات در خصوص غذای دام و طیور و آبزیان داروهای دامپزشکی ، دام زنده و تجهیزات پزشکی میباشد و مجوز VIP را در این خصوص صادر مینماید.VETERINARY IMPORT PREMISSION))

وزارت جهاد کشاورزی:

این وزارتخانه دارای واحده های متعددی میباشد . معاونت دام ،قرنطینه  گیاهی نهال ،بذر و یا جهت واردات سموم به سازمان حفظ نباتات ارجاع میگردد.

کمیسیون ماده یک :

برای واردات برخی کالاها که دارای شرایط خاص میباشند باید از طریق کمیسیون ماده یک مجوز ورود اخذ گردد .این شرایط عبارتند از ۱: کالا مستعمل بوده و واحد تولیدی هیچ گونه پروانه فعالیت از اداره صنایع و معادن نداشته باشد.
۲: زمانی که وارد کننده واحد تولیدی نبوده و بنا به مصلحت یک سازمان یا ارگان اقدام به واردات می نمائیم .
۳: کالاهایی که بنا به مصلحت و ضرورت که فارغ از دو حالت فوق میباشند بایستی این کمیسیون مجوز ورود آن را صادر نماید.